دسته‌بندی نشده

برگزار کنندگان

دسته بندی :دسته‌بندی نشدهتاریخ ارسال:نوامبر 12, 2020

برگزارکننده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار از سال 1382 با عنوان ستاد محیط زیست و انرژی زیرنظر اداره کل دفتر شهردار تهران آغاز به کار نم...

دنیای کلیماتون

دسته بندی :دسته‌بندی نشدهتاریخ ارسال:نوامبر 4, 2020

تغییراقلیم در حال حاضر به‌عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین بحران‌های پیشرو جامعه جهانی و بشریت مطرح بوده و یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین مباحث علمی...