رویکردها

رویکردها را در نظر داشته باشیم

دسته بندی :رویکردهاتاریخ ارسال:نوامبر 19, 2020

در جریان رویداد کلیماتون تهران 2020 ضرورت دارد که به چهار رویکرد زیر دقت داشته باشیم و تلاش کنیم که در تمام ایده‌های تحول‌آفرین، نوآوری‌ها و خلاق...

ارتقای نقش زنان و جوانان در مقابله با تغییرات اقلیمی

دسته بندی :رویکردهاتاریخ ارسال:نوامبر 19, 2020

زنان و جوانان دو گروه اجتماعی مهم هستند که می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با تغییرات اقلیمی داشته باشند. لازم است که در جریان ایده‌پردازی خود به نقش ز...

هوشمندسازی و توسعه فناوری

دسته بندی :رویکردهاتاریخ ارسال:نوامبر 19, 2020

این رویکرد یعنی هوشمندسازی و توسعه فناوری از ویژگی‌های خاص عصر حاضر است. اگر قرار باشد که ایده تازه‌ای مطرح شود می‌تواند بر بستر هوشمندسازی طرح شود. ...

ترویج سبک زندگی پایدار و ارتقای مشارکت اجتماعی

دسته بندی :رویکردهاتاریخ ارسال:نوامبر 19, 2020

طبیعی است که سبک زندگی تک تک ما در کلان شهر باعث پدید آمدن وضعیت پیچیده کنونی شده است. لازم است که این سبک زندگی تغییر یابد، و در این سبک جدید، حتما ...

زندگی حین کرونا و پساکرونا

دسته بندی :رویکردهاتاریخ ارسال:نوامبر 19, 2020

طبیعی است که با همه گیری ویروس کرونا و گسترش بیماری کوید 19، زندگی تک تک ما در کلانشهر تهران تحت تأثیر قرار گرفته است. در این دوران، ما یاد گرفته‌ایم...