تیم ایزو کلیماتون

تیم ایزو کلیماتون

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: محمد صادق حبیبی.

اعضاء تیم:

  • آناهیتا زمانی،
  • راحله ابراهیمی،
  •  الهه تورنگ،
  • الهه پورکریمی.