تیم تهران اباد ١٤٠٠

تیم تهران اباد ١٤٠٠

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: ریحانه بایرام وند.

اعضاء تیم:

  • فرزانه فرزادشاد،
  • احمد بایرامی.