تیم طهرانِ مان

تیم طهرانِ مان

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: نورا سلطانی (مدیر‌ دپارتمان معماری پایدار – دارای تجربه در ساختمان‌های سبز)؛

اعضاء تیم:
– فاطمه قربانی؛
– مهسا خوشان‌تاش؛
– مائده خلیلی؛
– سید علی هادی‌پور؛
– گلزار محمدی؛
– محمد عبادی.