تیم سهم ما

تیم سهم ما

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مریم عربشاهی.

اعضاء تیم:

  • امید ایزدپناهی،
  • سمانه خواجه یزدی،
  • طاهر خلیل نژاد،
  • نوشین شیبانی پور،
  • فرح نوش رستمی.