تیم آرتاویل

تیم آرتاویل

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: هدایت شهبازی،

اعضاء تیم:

  • مهسا شکوری مقدم،
  • نگین حسن زاده؛
  • نگین وفایی.