تیم ارنا (خانه های ارزان و دوستدار زمین)

تیم ارنا (خانه های ارزان و دوستدار زمین)

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: نادیا مصفایی،

اعضاء تیم:

  • زهرا مصفایی،
  • باران بابایی.