تیم ایده پردازان پسماند

تیم ایده پردازان پسماند

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: رضا صادق نژاد.

اعضاء تیم:

  • زهره صادق نژاد،
  • سعیده کدخدازاده
  • آزیتا صادق نژاد