تیم سورمیت (SORMIT)

تیم سورمیت (SORMIT)

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: حامد کاظمی.

اعضاء تیم:

  • مهدی شهیدی،
  • امیر زند،
  • میلاد رضایی،
  • مهران رمضانی.