تیم میراث پریشان

تیم میراث پریشان

مشخصات تیم:

مسئول تیم: زهرا سیاح پور.

اعضاء تیم:

  • لیلا برهمند،
  • فرزانه درخواه،
  • مژده شهیدی،
  • فاطمه رهنمود،
  • علی مولودیان.