تیم چکاد

تیم چکاد

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: رودابه نجمایی.

اعضاء تیم: 

  • نوشین معصومی،
  • مهسا امام جمعه.