تیم SSB

تیم SSB

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: نوشین معصومی.

اعضاء تیم:

  • مهسا امام جمعه،
  • رودابه نجمايي.