هوشمندسازی و توسعه فناوری

دسته بندی : رویکردها

هوشمندسازی و توسعه فناوری

این رویکرد یعنی هوشمندسازی و توسعه فناوری از ویژگی‌های خاص عصر حاضر است. اگر قرار باشد که ایده تازه‌ای مطرح شود می‌تواند بر بستر هوشمندسازی طرح شود. طبیعی است که یکی از نیازهای شهر بزرگی مانند تهران، نوآوری اجتماعی هوشمند است که بتواند هم مدیریت پایداری از منابع را ارائه دهد و هم پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان مدرن باشد. امروز به عبارت‌های بسیار اشاره می‌شود مانند حمل و نقل هوشمند، یا انرژی هوشمند یا اقتصاد هوشمند. در همین راستا، سامانه‌های یکپارچه هوشمند مدیریت در عرصه‌های مختلف در حال ظهور و بروز است. ایده های تحول آفرین شما می‌تواند هوشمندسازی و توسعه فناوری نوین را با دقت به کار گیرد. دقت داشته باشیم که هدف اصلی هوشمندسازی شهری ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است اما به گونه‌ای که در برابر تغییرات اقلیمی تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *