تیم لوگوس دیمیتر

تیم لوگوس دیمیتر

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: سهیل عالی.

اعضاء تیم:

  • فرزانه سادات ابوالقاسمی ؛
  • پانیذ تشکری ؛
  • مینا سلطان محمدی ؛
  •  امیررضا صفایی؛
  • حدیث نصیرزاده؛
  •  محمد بیاتی؛
  • علیرضا بابائی.