تیم آبادگران کلیماتور

تیم آبادگران کلیماتور

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مهرناز امیرمظاهری

اعضاء تیم:

  • جلال جواهری،
  • سهیل معتبر،
  • مهریار امیرمظاهری،
  • عبدالحسین برنجی،
  • میترا چراغی،
  • زهرا تقی زاده