تیم اپیک

تیم اپیک

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: دکتر زهرا ابوشهاب.

اعضاء تیم:

  • مهندس مجتبي واعظي،
  • دكتر زينب كريمي،