تیم تفکر سبز

تیم تفکر سبز

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مهری احمدی.

اعضاء تیم:

  • لیلا ابراهیمی،
  • محمد اتراکی.