تیم تپش آبی

تیم تپش آبی

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: علی شهیدی نژاد

اعضاء تیم:

  • آذین ترابی
  • علی امینی