تیم مؤسسه زیست مان

تیم مؤسسه زیست مان

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: خشایار حاجی سید جوادی

اعضاء تیم:

  • نسیم‌معماریان،
  • علی صابونچی،
  • خاطره حاجی سید جوادی،
  • ناهید نعمتی.