تیم هیراپ

تیم هیراپ

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: سینا علی‌پور.

اعضاء تیم:

  • امین شجاعی،
  • سمیه دیّانی.