تیم پویان

تیم پویان

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: الهام اسماعیلی علویجه.

اعضاء تیم:

  • زینب جمشیدی،
  • مریم مشنقی،
  • عاطفه قناتی،
  • دلارام بخشی،
  • بهاره حاجی زاده وادقانی.